Lid worden

Het lidgeld bedraagt 50 euro voor een heel jaar en moet gestort worden op het rekeningnummer: BE45 7340 0438 2789 met als mededeling: naam + tak (voorbeeld: Lena Mertens Kapoenen)